Företagshälsovård

Vi utför de lagstadgade läkarundersökningarna enlig arbetsmiljöverkets riktlinjer AFS 2005:6: Härdplaskontroller, asbestkontroller, fibrosframkallande damm, höghöjdsarbete.

Företagshälsovård kan erbjudas till Er personal.

Det är en mycket uppskattad möjlighet att få undersöka sin hälsa regelbundet.
Sjukdom leder oftast till ett ökat lidande för den drabbade.
 
Det är dessutom billigare att förebygga hälsoproblem än att vårda den som blivit sjuk. 

Till oss kan du komma för uppföljning samt om du blir akut sjuk eller har en kronisk sjukdom som du vill ha kontrollerad.

Läkarintyg för arbete med joniserande strålning.
Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.