Vi utfärdar olika typer av friskintyg!

Välkommen till oss på Södermalm i Stockholm

Vi utför fullständiga undersökningar som krävs för intyg till; körkort, försäkring, sjöfart, adoption, utbildning, dykarcertifikat och för arbete med joniserande strålning. ​Vi har lång erfarenhet och erbjuder genomgående undersökningar vid intygskontroller.

Lagstadgade läkarunderökningar enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer AFS 2005:6: Härdplastkontroller, asbestkontroller, fibrosframkallande damm, höghöjdsarbete.
  • Körkort
  • Försäkring
  • Sjöfart
  • Adoption
  • Utbildning
  • Dykarcertifikat
  • Läkarintyg för arbete med joniserande strålning

Körkortsintyg - Exempel

Det finns olika typer av körkortsintyg, liksom krav på hur ofta det krävs läkarkontroll. Läs mer om detta på Transportstyrelsen. korkortsportalen.se

Exempelvis inför ansökan om högre körkortsbehörighet (C, CE, D, DE)
Vid förnyelse av högre körkortsbehörighet

Inför ansökan om taxiförarlegitimation
Om körkortet har ifrågasatts p.g.a. alkohol

Om körkortet har ifrågasatts p.g.a. narkotika eller narkotikaklassade läkemedel
Inför ny ansökan om körkortstillstånd om körkortet har dragits in

Om Du har beviljats eller ansöker om alkolås istället för körkortsåterkallelse

Kontakta oss

Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.