Testosteronbrist - vilka symptom har man?

Vid Testosteronbrist kan man känna trötthet, minskad sexlust, erektionssvårigheter, nedstämdhet, håglöshet och humörsvängningar. Även viktökning och samtidigt minskad muskelmassa hör till en uttalad brist.
Testosteronbrist förekommer hos ca 3-4 % av män över 50 år. Dessa har nivåer som är låga och förenade med symtom förenliga med lågt testosteron.

Sjukdomar och kroniska sjukdomstillstånd som kan påverka testosteronproduktionen blir vanligare med stigande ålder, vilket är en av förklaringarna till den ökade förekomsten av testosteronbrist bland äldre. Övervikt är en vanlig orsak till minskade testosteronnivåer oavsett ålder.
Innan behandling sätts in pga brist görs en utredning där man tar blodprov och gör en kroppsundersökning.
Det finns olika Behandlingsalternativ och de vanligast förekommande är:
 
- Injektioner med Testosteron vart 10:e vecka
- Gel som insmörjes på kroppen en gång per dag vanligen på armar, mage, skuldror eller lår. 

EXTRA NOTIS: Vänligen hör av dig per mail om du börjar känna dig förkyld (coronavirusrisk) så bokar vi om besöket. Vänd dig till 1177 om du är orolig.
Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.